ผลประโยชน์ของการส่งเสริม SDL ในสถานที่ทำงาน

นักวิชาการจำนวนมากได้ยอมรับว่า การส่งเสริม SDL ในสถานที่ทำงานเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากทักษะและความรู้มิใช่สิ่งที่คงทนถาวร  และลูกจ้างจะต้องรับเอาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการในการประกอบอาชีพอันยาวนาน (Guglielmino & Murdick, 1997;  London & Smither, 1999;  Zemke, 1998) ในขณะที่องค์กรพยายามที่จะสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่มีลักษณะตอบสนองและคุ้มทุนมากขึ้น   วิธีการเรียนรู้ที่มีลักษณะยืดหยุ่นที่ได้รวมเอาเทคโนโลยี และลดการใช้วิธีฝึกอบรมแบบเก่าลง ได้เกิดขึ้น  ซึ่งวิธีดังกล่าวจำเป็นที่ผู้เรียนรู้จะต้องมีลักษณะ self-directed ยิ่งขึ้น

ยิ่งกว่านั้น ในขณะที่องค์กรพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สมรรถนะในการสร้างการเรียนรู้ในระดับบุคคลได้กลายเป็นสิ่งสำคัญหากจะทำให้การเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรเกิดขึ้น (Confessore & Kops, 1998)  กล่าวโดยย่อ  Guglielmino และ Guglielmino (2001) ยืนยันว่า self-directed learner คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้  ทำนองเดียวกัน  Smith (2002) ยืนยันว่า การกระตุ้นคนงานให้กลายเป็น self-directed learners ที่มีประสิทธิภาพนั้นมีคุณค่าในเชิงพาณิชย์อย่างยิ่ง  เพื่อที่คนงานจะได้สามารถพัฒนาและติดตามเป้าหมายและผลของการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน  โดยไม่จำเป็นต้องรอให้การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมโดยผู้สอน (หน้า 111)

ในท้ายที่สุด  พันธะที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการพัฒนาจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งผู้เรียนรู้และองค์กรที่ว่าจ้างพวกเขา (Long & Morris, 1995)  ตราบจนปัจจุบัน  ผลงานวิจัยบางชิ้นได้ให้ข้อแนะนำว่า มีผลตอบแทนสองลักษณะจากการที่นำประเด็น SDL บรรจุเข้าไว้ในองค์กรการทำงาน ซึ่งจะรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างคะแนน SDL readiness  กับคะแนนจากผลการปฏิบัติงาน  (job performance scores)   และ การประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม ได้เป็นจำนวนมาก (Guglielmino & Murdick, 1997)   ยิ่งกว่านั้น  ผู้เรียนรู้ซึ่งมีลักษณะ self-directed มีความโน้มเอียงที่จะมีคุณสมบัติที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นและสร้างเครือข่ายกับบุคคลอื่น (Rowland & Volet, 1996)  อย่างไรก็ตาม  Bierema (1996) ได้ยอมรับว่า “ความท้าทายในขั้นสุดท้ายในองค์กรก็คือการช่วยสนับสนุนแนวโน้มของผู้เรียนรู้ที่เป็นผู้ใหญ่เหล่านี้ที่จะกลายเป็น self-directed learners  และต้องไม่สร้างอุปสรรคที่จะขัดขวางหรือทำลายความตั้งใจดังกล่าว” (หน้า 25)

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บทความวิชาการ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s