เป้าหมายของ SDL

เป้าหมายที่เกี่ยวกับ SDL ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทกว้างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความคิดทางปรัชญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้  Caffarella (2000) ได้แนะว่ามีเป้าหมายอยู่ 4 อย่างที่อาจจูงใจผู้เรียนรู้ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับ SDL   เป้าหมายประการหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนรู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับ SDL ก็คือความปรารถนาที่จะเรียนเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะ หรือเพื่อจะได้มีความรู้หรือทักษะ  เป้าหมายอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้มีลักษณะเป็น self-directed learning ซึ่งจะเกี่ยวกับปรัชญาของมนุษย์ในการเรียนรู้  ลักษณะพื้นฐานของเป้าหมายนี้ก็คือเมื่อนักการศึกษาผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการ SDL บทบาทของพวกเขาจะกลายเป็น  ผู้แนะแนวหรือ  ผู้ช่วยอำนวยความสะดวก   นักวิชาการบางคนได้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเป้าหมายนี้เนื่องจากเป้าหมายดังกล่าวจะเน้นอย่างแคบๆ  คือเน้นเบื้องต้นในเรื่องการเรียนรู้แบบ instrumental การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีลักษณะ self-directed โดยไม่ให้ความสนใจกับการกระทำร่วมกัน (collective action) หรือ การแสวงหาคำตอบสำหรับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นต่อการเรียนรู้ (Collins, 1995, 1996)

นักวิชาการอื่นๆ สนับสนุนว่าเป้าหมายของ SDL  ก็เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Brookfield, 1985; Mezirow, 1985) และยอมรับว่าผลสะท้อนที่สำคัญจากผู้เรียนรู้คือศูนย์กลางของกระบวนการ  ตามความเห็นของ Mezirow   “การตระหนักอย่างยิ่งยวดถึงความหมายและการเข้าใจตนเอง (self-knowledge)  คือมิติสำคัญสำหรับ self-directedness” (critical awareness of meaning and self-knowledge is a key dimension to self-directedness)  (ตามที่อ้างโดย Garrison, 1997, หน้า 19)

ประการสุดท้าย เป้าหมายอีกประการหนึ่งของ SDL เกิดจากทัศนคติเกี่ยวกับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระและการปฏิบัติของสังคม โดยเน้นในเรื่องการปฏิบัติทางสังคมและการเมืองมากกว่าการเรียนรู้ส่วนบุคคล   นักวิชาการที่สนับสนุนเป้าหมายนี้ยอมรับว่าผู้เรียนรู้จะต้องตรวจสอบข้อสมมติทางด้านสังคมและการเมืองที่พวกเขาได้เรียนรู้และทำหน้าที่อยู่  และผลลัพธ์จากการเรียนรู้เกิดจากการเรียกร้องให้เกิดการปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบใดๆ  (Collings, 1996; Hammond & Collins, 1991)

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บทความวิชาการ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s