แนวความคิดเกี่ยวกับ SDL ซึ่งเป็นที่แพร่หลาย

มีการเขียนเกี่ยวกับ SDL ไว้อย่างกว้างขวาง และที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ (ดู ตัวอย่าง เช่น Brockett et al., 2000; Brookfield, 1984; Caffarella, 1993; Caffarella, & O’Donnell, 1987; Merriam, 2001; Merriam & Caffarella, 1991, 1999) นอกจากนี้ ยังได้มีการเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายเล่ม (ดู ตัวอย่างเช่น Brockett & Hiemstra, 1991; Candy, 1991; Knowles, 1975; Straka, 2000)

การวิจัยอย่างกว้างขวางในเรื่อง SDL รวมถึงการศึกษาเชิงพรรณนาจำนวนมากซึ่งได้ทำการสำรวจแนวความคิดและความแพร่หลายของ SDL (Livingstone, 1999; Penland, 1977; Tough, 1971, 1979 ตามที่ได้กล่าวถึงไว้ใน Merriam & Caffarella, 1999) การศึกษาที่ยืนยันว่ามีกิจกรรมหรือความสนใจเกี่ยวกับ SDL จริง และการศึกษาที่ตรวจสอบว่าผู้เรียนรู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ SDL และบ่งชี้ถึงทรัพยากรไว้อย่างไร (Caffarella & O’Donnell, 1987) ความคิดของครูกับผู้เรียนรู้ในเรื่อง SDL ต่างกันอย่างไร (Lunyk-Child et al., 2001) รูปแบบของขบวนการและวิธีการสอน (Brockett & Hiemstra, 1991; Garrison, 1997; Grow, 1991; Spear & Mocker, 1984) คุณสมบัติส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ SDL และความสามารถต่างๆ สำหรับ SDL (Patterson, Crooks, & Lunyk-Child, 2002) การพัฒนาและการทดสอบเครื่องมือสำหรับตรวจวัดเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับ SDL (Guglielmino, 1977) ความริเริ่มและการดำรงอยู่ในการดำเนินวิชาชีพด้านการศึกษา (Oddi, 1986)

นักวิจัยยังได้พยายามเชื่อมโยงตัวแปรต่างๆ เข้ากับการควบคุมตนเองในการเรียนรู้ รวมทั้งความพร้อมสำหรับ SDL ระดับการศึกษา ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลิก สไตล์การเรียนรู้ ความสร้างสรรค์ ความพึงพอใจในชีวิต การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ดี และความเป็นอิสระ ซึ่งมักจะได้ผลที่สับสนและขัดแย้งกัน (Clardy, 2000; Merriam & Caffarella, 1999) เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการวิจัยเพื่อตรวจสอบถึงลักษณะในแง่อารมณ์และการเมืองของ SDL (Andruske, 2000; Rager, 2003) และเมือไม่นานมานี้ ยังได้มีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินว่าในสถานการณ์บางอย่างอะไรเป็นสิ่งช่วยผู้เรียนรู้ที่มีคุณสมบัติ SDL (Pilling-Cormick, 1996) และตรวจวัด SDL ในสถานที่ทำงาน (Bartlett & Kotrlik, 1999)

นอกจากนี้ ในขณะที่ในสถานที่ทำงานมีการให้ความสนใจใน SDL เพิ่มขึ้น นักวิชาการบางคนยังได้ตรวจสอบผลของบรรยากาศในองค์กรที่มีต่อความพร้อมสำหรับ SDL (Ravid, 1987) และปัจจัยในองค์กรที่ช่วยให้เกิด SDL (Foucher & Brezot, 1997; Maurer & Tarulli, 1994) ความเชื่อมโยงระหว่าง SDL กับแนวความคิดในการเรียนรู้ขององค์กร (Cho, 2002; Confessore & Kops, 1998) ความพร้อมสำหรับ SDL และประเภทของอาชีพ (Durr et al., 1996) และยังได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับชนิดและการเกิดขึ้นของ SDL ที่เกี่ยวกับงาน (Clardy, 2000)

ดังนั้น SDL จึงมีลักษณะเป็นแนวความคิดหลายรูปแบบ ด้วยเหตุนี้จึงจะใช้วิธีการจัดประเภทของข้อเขียนเกี่ยวกับ SDL ตามแบบของ Merriam and Caffarella (1999) เป็นกรอบในการให้ภาพรวมเกี่ยวกับแนวความคิดอันแพร่หลายของ SDL ที่มีอยู่ โดยขึ้นกับการรวบรวมแนวความคิดอันสมบูรณ์แบบของข้อเขียนด้านการวิจัยเกี่ยวกับ SDL การจัดประเภทช่วยอธิบายถึงเป้าหมายของ SDL โมเดลที่อธิบายถึง SDL ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้และการสอน และ SDL ในฐานะที่เป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้เรียนรู้

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บทความวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s